תפילין מהודרים במיוחד כתב אשכנזי ב"י או אר"י

₪4,960מחיר