top of page

תפילין מהודרות

תפילין מהודרות מעור בהמה גסה

החל מ1850 ש"ח לתפילין בלבד 

לתוספת טלית מאקרילן נרתיקים כיפה וסידור עוד 150 ש"ח

בכל שאלה צור קשר טלפוני  ותענה בשמחה

בתי התפילין מיוצרים מעור של שור או פרה בעלי עור עבה ולכן ניתן ליצור מהן תפילין עם הידורים שלא ניתן ליצר מעור בהמה דקה 

בתי התפילין בכשרות הרב י י קלין שליט"א הרצועות ארוכות ואיכותיות

סט תפילין כולל: תפילין מהודרות, טלית אקרילן במבחר צבעים, נרתיקים לטלית ולתפילין, כיפה וסידור

כל פרשיה עוברת הגהת מחשב והגהת אדם מוסמך

ניתן לשדרג הטלית לצמר רחלים בתוספת של 300ש"ח

וכן ניתן לשדרג פרשיות ליותר יפים[מהודרים יותר]לפי הדוגמאות למטה

 ניתן להזמין תפילין לשיטת רבינו תם

ניתן לשדרג הבתים לפרודות לגמרי בתוספת של 250 ש"ח

כל בית תפילין הנמכר בבית המזוזה והתפילין מגיע עם מדבקת כשרות של הרב קליין שליט"א [או בד"ץ אחר] 
הפרשיות הינן פרשיות מהודרים עם כל המשתמע מזה אשר נכתבו כמובן על ידי סופר מומחה ומוסמך.ואשר עוברות הגהת מחשב והגהת אדם מוסמך .אישורי הגהה ינתן על כל תפילין. 

הרצועות בתפילין אלו הם רצועות עור עליון [ניתן ךרכוש רצועות עבודת יד] עם הכשר הנ"ל

ניתן לרכוש אצלנו כל רמות ההידורים בתפילין גסות. פרודות לגמרי-רבוע רגל-מקשה א  ב לפרטים ניתן לקבל בנייד 0527646161.

מחיר הסט כולל תפילין מהודרים טלית מרשימה מאקרילן נרתיקים תואמים לטלית ולתפילין .כיפה וסידור מהודרים.  לתמונות לסט לחץ


ניתן להזמין טלית מצמר בתוספת של 200 ש"ח


ניתן בהזמנה מראש לרכוש את כל סוגי תפילין הנ"ל גם לשיטת "רבינו תם"

bottom of page