פיטום הקטורת

פרשת הקטורת על קלף עם מנורה בכריכה מהודרת

פרשת הקטורת אשר נכתבה על ידי סופר סת"ם מוסמך ויראי שמיים מובהק אשר משתדל לכותבו עם כל הכוונות הראיות לכך על קלף כשר ודיו כשר

ניתן לרכש רק הכריכה ב70 ש"ח הנחה מיוחדת לכמות
מתנה מיוחדת במינה עם כל סגלותיה