top of page

פיטום הקטורת

פרשת הקטורת על קלף עם מנורה בכריכה מהודרת

פרשת הקטורת אשר נכתבה על ידי סופר סת"ם מוסמך ויראי שמיים מובהק אשר משתדל לכותבו עם כל הכוונות הראיות לכך על קלף כשר ודיו כשר

ניתן לרכש רק הכריכה ב100 ש"ח הנחה מיוחדת לכמות
מתנה מיוחדת במינה עם כל סגלותיה

bottom of page