בדיקות מזוזות תפילין ספרי תורה

 מחיר לבדיקת מזוזה 20 ש"ח [מחיר מיוחד לכמות]כולל הגהת מחשב והגהת אדם מוסמך  ניתן לקבל המזוזות באותו יום למביא בשעות הבקר  

 מחיר לבדיקת תפילין 200 ש"ח הכולל בדיקה הכנסה פרשיות והרכבת הרצועות

[מחיר לבדיקת מחשב  לספר תורה 1000 ש"ח[מחיר מיוחד לגבאים לסופרים וסוחרים

כל המביא לבדיקה מביאו על דעת שאם משאירו מעל 30 יום יועבר  לגניזה