top of page

קלף מזוזה

מבחר קלפים למזוזות

 מזוזות בכל הרמות הגדלים והנוסחים

מחיר לקלף  מזוזה החל 180 ש"ח כולל מע"מ 

המזוזות נכתבו ע"י סופרים יראי שמים מומחים ומוסמכים בלבד

 כל מזוזה עוברת הגהת מחשב, והגהת אדם שהוסמך לכך ע"י מכון משמרת סת"ם.

אישור בדיקות מיוחד ניתן על כל מזוזה לאחר הבדיקות.

משלוחים לכל הארץ והעולם.

בכל שאלה ויעוץ ניתן להתקשר ותענו בשמחה

0527646161

מומלץ לבא ולהתרשם באברמסקי 32 בני ברק

הזז ימינה או שמאלה במקש החץ לבחירת סוג קלף המזוזה

bottom of page