פרשת הקטורת על קלף עם מנורה בכריכה מהודרת

₪490מחיר