כתב ספרדי מסופר מוסמך ויראי שמים

₪68,000מחיר
    מענה מהיר